Preview

Вестник МГИМО-Университета

Расширенный поиск

«Польский фактор»в формировании ипродвижении политики ЕСв отношении Украиныв 1991-2011 годах

https://doi.org/10.24833/2071-8160-2012-2-23-31-38

Полный текст:

Аннотация

В статье рассматриваются причины и факторы активной политики Польши в отношении Украины в 1990-2000-х гг. как на двустороннем уровне, так и через институты Европейского союза. Автор показывает, что лоббирование Варшавой европейских перспектив Киева объяснялось ее желанием повысить свой вес в глазах Брюсселя и занять лидирующие позиции в регионе (так называемая «восточная политика» Польши). Выделены три этапа в политике Польши и ЕС в отношении Украины: с обретения независимости обеих стран до «оранжевой революции», период, когда пост украинского президента занимал В. Ющенко, и современный этап - после прихода к власти в Польше Б. Коморовского и в Украине - В. Януковича.

Об авторе

Анна Валерьевна Чернова
МГИМО(У) МИД России
Россия


Список литературы

1. S. Wasiuta Stosunki polsko-ukrainskie // Polska wobec sasiadow, Wspolczesne stosunki polityczne, red. W. Modzielewski. Olsztyn, 2009. S.91.

2. W. Borusiak Stosunki polsko-ukrainskie w latach 1990-1996 // Polska i Ukraina po II wojnie swiatowej, red.W. Bonusiak. Rzeszow, 1998. S.327.

3. S. Burant Problematyka wschodnia. Studium porowancze stosunkow polski z Litwa, Bialorusia I Ukraina. Polski instytut spraw miedzynarodowych. Warszawa, 1993. S.26.

4. O.Barburska Polska wobec europejskich aspiracji Ukraiony // Rola Polski w ksztaltowaniu polityki wschodniej UE na przykladzie Ukrainy,

5. red. J. Borkowski. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. S.43.

6. Rocznik Strategiczny 2006/07, Warszawa, 2007. S.321-322.

7. J. Wilczak Pomaranczowa alternatywa, "Polityka", 2004, № 44, S.56-58.

8. R. Soltyk Juszczenko w Europie, Gazeta Wyborcza, 26.01.2005.

9. J. Pawlicki, R. Soltyk Dajcie Ukrainie choc tyle co Albanii, Gazeta Wyborcza, 10.12.2004.

10. Rocznik Strategiczny 2005/06, Warszawa 2006. S.383.

11. За последние годы коммерческие разногласия между российской и украинской сторонами дважды приводили к сбоям в поставках «голубого топлива» европейским потребителям: на рубеже 2005-2006 годов и в январе 2009 г..

12. A. Eberhardt Rosyjsko-ukrainski kryzys gazowy: lekcja unijnej bezsilnosci. Przeglad dyplomatyczny №1 (47), 2009, s.8

13. Kaczynski: Polska uznaje Wielki Glod za ludobojstwo, Wiadomosci24.pl, 22.11.2008. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/kaczynski_ polska_uznaje_wielki_glod_za_ludobojstwo_81957.html

14. J. Jerzy Wiatr Polska-Rosja: interes narodowy czy pamiec historyczna? Mysl socjaldemokratyczna №4, Warszawa centrum im. Aleksandra Malachowskiego, 2010. S.16.

15. A. Szeptycki Badzmy przyjaciolmi w biedzie, Nowa Europa Wschodnia № 3-4, Kolegium Europy Wschodniej, 2009. S.38.

16. W. Domoslawski Czy kontynuacja dotychczczasowej polityki zagranicznej zagraza bezpieczenstwu Polski? Mysl socjaldemokratyczna №4, Warszawa centrum im. Aleksandra Malachowskiego, 2010. S.88.

17. World Bank, World Development Indicators Online Databank. http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2


Рецензия

Для цитирования:


Чернова А.В. «Польский фактор»в формировании ипродвижении политики ЕСв отношении Украиныв 1991-2011 годах. Вестник МГИМО-Университета. 2012;(2(23)):31-38. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2012-2-23-31-38

For citation:


Chernova A.V. «The Polish Factor» in the Formulation and Implementation of EU Policy towards Ukraine in 1991-2011. MGIMO Review of International Relations. 2012;(2(23)):31-38. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2012-2-23-31-38

Просмотров: 282


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-8160 (Print)
ISSN 2541-9099 (Online)